Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW, NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

​Sáng ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị.

05_5_2024.jpg

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kế hoạch số 257-KH/TU nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, con người, văn học, nghệ thuật của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. 

06_5_2024.jpg

 Đ/c Nguyễn Thị Hồng Trang – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, qua 10 năm triển khai, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Sự phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; chưa phát huy đúng mức lợi thế nguồn lực văn hóa, con người trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

07_5_2024.jpg

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và người Đồng Nai nói riêng đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam, người Đồng Nai phát triển toàn diện, góp phần xây dựng đất nước, tỉnh nhà phồn vinh, hạnh phúc.

08_5_2024.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Nguyễn Sơn Hùng trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

Tại hội nghị, đại điện Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban MTTQ Việt Nam; Thành ủy Biên Hòa; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Huyện Xuân Lộc đã trình bày các tham luận, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết tại tỉnh.

Nhân dịp này, Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33. 
 
Thu Thảo Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang