Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Thông tin về công tác lãnh sự

NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ VISA, THỊ THỰC VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của "Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam", đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thu hút du lịch và đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Theo quy định mới từ ngày 15/8/2023 công dân những chính sách mới về visa thị thực này chính thức có hiệu lực.

Xem tiếp

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 25/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 436/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2023/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ DOANH NHÂN APEC (THẺ ABTC)

Ngày 12/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; và Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023.

Xem tiếp

CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 24/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 2623/UBND-THNC chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 12/12/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới thay thế Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI.

Xem tiếp

MYANMAR MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội thông báo từ ngày 01/9/2022 Myanmar nối lại chính sách miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ và Hộ chiếu phổ thông với các nước theo các Hiệp định, Thỏa thuận về Miễn thị thực song phương giữa hai Bên, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Người nhập cảnh vào Myanmar vẫn phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế Myanmar.

Xem tiếp

KHẢO SÁT TOÀN DIỆN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN

Triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169-NQ/CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát động Chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan. Phần mền Chương trình khảo sát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại địa chỉ: https://scov.gov.vn/?page=Survev.info.

Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Để nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng và xử lý những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin của tỉnh

Xem tiếp

PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 30/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Xem tiếp

APP MOBILE FSC SERVICES - ỨNG DỤNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt ứng dụng App mobile FSC SERVICES - hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận và sử dụng các dịch vụ có yếu tố nước ngoài.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai