Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 15/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính Phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Xem tiếp

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Ngày 24/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2024.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngày 28/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

Tỉnh Đồng Nai xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, ngày 14/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh dành cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện và các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vể chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh; ngày 14/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2024

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Xem tiếp

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẪN NHAU GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ

Ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc đã ký Hiệp định về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế.

Xem tiếp

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ ẢNH HƯỞNG KHI THỰC HIỆN PHÂN GIỚI CẮM MỐC TRÊN THỰC ĐỊA BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN GIỮA VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Ngày 17/01/2024, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

Xem tiếp

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG ĐÔ-MI-NI-CA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Ngày 31/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Xem tiếp

BỘ NGOẠI GIAO ĐÃ BAN HÀNH THÔNG TƯ 06/2023/TT-BNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Thông tư số 06/2023/TT-BNG ngày 26/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư số 02/2011/TT-BNG ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang