Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Văn bản số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/10/2022 về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Xem tiếp

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

THỦ TỤC CẤP CÔNG HÀM ĐỀ NGHỊ PHÍA NƯỚC NGOÀI CẤP THỊ THỰC TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ (KHÔNG GẮN CHIP ĐIỆN TỬ) TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

THỦ TỤC CHO PHÉP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN CHO PHÉP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

THỦ TỤC GIA HẠN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ (KHÔNG GẮN CHIP ĐIỆN TỬ) TẠI CƠ QUAN TRONG NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Xem tiếp

CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC RIÊNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

a.Trình tự thực hiện (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):

Xem tiếp

CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

a.Trình tự thực hiện (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang