Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Hợp tác Quốc tế

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

I. Nhân sự:


 1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Hà Thị Cẩm Thương

- Số điện thoại: 02513.842048

- Địa chỉ thư điện tử: thuonghtc@dongnai.gov.vn

Ha Thi Cam thuong.jpg

 
 

2. Phó Trưởng Phòng

- Họ và tên: Phạm Thị Hoài Thu

- Số điện thoại: 02513.842 048

- Địa chỉ thư điện tử: thupth@dongnai.gov.vn

THU.png 
 
 

II. Chức năng và nhiệm vụ: 

- Thực hiện công tác đối ngoại đảng: xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch,   đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; tham mưu quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại Đảng và Nhà nước; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối   ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương nước ngoài.

- Thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa; tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

- Tham mưu thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

- Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và quản lý nhà nước về hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn lãnh đạo của tỉnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh; chủ trì tham mưu công tác hiếu hỉ đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Công tác Thông tin đối ngoại quản lý hoạt động phóng viên báo chí nước ngoài, trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang