Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Tin địa phương

ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHÀO XÃ GIAO VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Sáng ngày 28/8/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Đặng Thanh Thủy – Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh do ông Shin Choong Il – Tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG BIÊN, PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 2029/KH-SNgV ngày 07/8/2023 của Sở Ngoại vụ về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng biên, phiên dịch tiếng Anh dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Xem tiếp

ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CUBA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Sáng ngày 28/8/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Đặng Thanh Thủy – Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh do bà Ariadne Feo Labrda – Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

ĐOÀN GIAO LƯU THANH THIẾU NIÊN TỈNH GYEONGNAM, HÀN QUỐC SANG GIAO LƯU VĂN HÓA, LỊCH SỬ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Chiều ngày 21/8/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, UBND thành phố Biên Hòa và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn giao lưu Thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc do ông Shin DongHyon – Trưởng phòng Trẻ em và Thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam làm Trưởng đoàn sang giao lưu văn hóa, lịch sử tại tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ A-LUN-MAY TRUNG ƯƠNG ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Sáng ngày 13/8/2023, tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các đồng chí: Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trần Quốc Toản – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Vi-La-Vone Phăn-Tha-Vông - Ủy viên Thường vụ, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC HỌC TẬP KINH NGHIỆM LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI THÁI LAN

Từ ngày 24-28/7/2023, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm lĩnh vực nông nghiệp tại Thái Lan do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm Trưởng đoàn. Cùng đi với Đoàn còn có các đơn vị Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Ngoại vụ và 13 doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI THAM DỰ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW” CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sáng ngày 02/08/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế”, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp

ĐỒNG NAI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT, TRI ÂN VÀ XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN), DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ HIỆP HỘI NƯỚC NGOÀI 2023

Ngày 28/7/2023, tại Khách sạn The Mira Central Park, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Chương trình họp mặt, tri ân và xúc tiến vận động tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiệp hội nước ngoài năm 2023.

Xem tiếp

ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHAMPASAK, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Sáng ngày 24/7/2023, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, ông Thái Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, bà Hoàng Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Viết Thắng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉn Đồng Nai đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Keolattana Sihavong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU BANG ANDHRA PRADESH (ẤN ĐỘ)

Ngày 24/7/2023, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) do ông Buggana Rajendranath – Bộ trưởng Tài chính, Phát triển và Đào tạo nghề, Thuế thương mại, Kế hoạch và Lập pháp bang Andhra Pradesh làm Trưởng đoàn đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh. Tham dự buổi tiếp Đoàn có bà Đặng Thanh Thủy – Giám đốc Sở Ngoại vụ, Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai