Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

 

1. GIÁM ĐỐC 

- Họ và tên: Đặng Thanh Thủy 

- Số điện thoại: 0251 3842 616

- Lĩnh vực phụ trách:

GIAM DOC.png

​​​

- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động chung của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về toàn bộ công việc được giao của cơ quan ngoại vụ địa phương.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức nhân sự; tài chính; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, giai đoạn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ; công tác ký kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế; các Quyết định đoàn ra theo thẩm quyền được phân cấp.

+ Công tác quốc phòng an ninh; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Phê duyệt các Quyết định đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, Hội đồng xét duyệt nâng lương trước thời hạn;  Hội đồng xét kỷ luật của Sở; Hội đồng thẩm định sáng kiến của Sở; Trưởng ban Ban biên tập Bản tin Đối ngoại.

- Phụ trách theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tài khoản của Sở Ngoại vụ.

- Là người phát ngôn của Sở Ngoại vụ.

- Trực tiếp xem xét và ký ban hành các văn bản trình: Bộ, ngành Trung ương; các văn bản quan trọng trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách, chủ trương phát triển của ngành theo thẩm quyền của Sở; văn bản thẩm định, phê duyệt quy hoạch, quyết toán, kế hoạch hàng năm và dài hạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.


2. PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

- Họ và tên: Trần Quốc Toản

- Số điện thoại: 0251 3 942 090

- Địa chỉ thư điện tử: toantq.snv@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

Tran Quoc Toan.jpg

- Theo dõi, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở giao.

- Giúp Giám đốc Sở điều hành hoạt động cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Phụ trách theo dõi và chỉ đạo phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài; Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh trên các lĩnh vực được Giám đốc phân công.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.​

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.


3. PHÓ GIÁM ĐỐC


- Họ và tên: Nguyễn Viết Thắng

- Số điện thoại: 0251 3 843232

- Địa chỉ thư điện tử: thangnv@dongnai.gov.vn​

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

 
Hinh the cua Viết Thắng (1).jpg

- Theo dõi, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Sở và thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở giao.

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Sở.

- Phụ trách theo dõi và chỉ đạo phòng Hợp tác quốc tế, phòng Thanh tra.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

 
   


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang