Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Văn phòng


VĂN PHÒNG SỞI. Nhân sự:

  1. Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Bùi Thị Tơ

- Số điện thoại: 0251 3 942 094

- Địa chỉ thư điện tử: tobt@dongnai.gov.vn

Bui Thi To.jpg

 2. Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Đặng Văn Vinh

- Số điện thoại: 0251 3 942 605

- Địa chỉ thư điện tử: vanvinh.songv@gmail.com

A Vinh.pngII. Chức năng và nhiệm vụ: 

- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc Sở.

- Thực hiện công tác tổng hợp – kế hoạch, tài chính - kế toán, quản trị hành chính, phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện công tác phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, ISO – Hành chính công, công nghệ thông tin, tin học hóa.

- Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, quản lý lưu trữ công văn, tài liệu.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát, xây dựng các quy định quy chế của ngành.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác dân quân tự vệ, quản lý nhà nước về thanh niên, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ và chuyên ngành hàng năm.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  ​

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.​​​


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang