Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
KHAI MẠC PHIÊN TOÀN THỂ VỀ NGOẠI GIAO KINH TẾ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

​Sáng ngày 21/12, Phiên toàn thể về Ngoại giao Kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị cũng được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, cùng lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Công thương, Lao động, Thương binh & Xã hội, Ban quản lý KCN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

10_12_2023.jpg 
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Phiên toàn thể Ngoại giao Kinh tế phục vụ phát triển đất nước (Ảnh: Baoquocte.vn)

Phát biểu khai mạc tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ đối với ngành Ngoại giao trong thời gian qua đã khẳng định sự coi trọng cũng như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng. Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ lớn lao đối với đội ngũ cán bộ ngoại giao để bền bỉ phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp đối ngoại vẻ vang của đất nước.
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, trong thành tựu chung to lớn của công tác đối ngoại, có đóng góp rất quan trọng của ngoại giao kinh tế. Quán triệt sâu sắc chủ trương Đại hội XIII của Đảng đã đề ra về “xây dựng nền ngoại giao kinh tế (NGKT) phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, công tác ngoại giao kinh tế đã có những bước phát triển mới theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn, cụ thể: đã được tổ chức quán triệt, triển khai một cách đồng bộ và thống nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về NGKT; đã phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động các nguồn lực bên ngoài, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: vừa phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt chủ trương “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” trong các hoạt động NGKT; triển khai NGKT có nhiều mặt được đổi mới, sáng tạo hơn, phát huy được sức mạnh tổng hợp, hiệp đồng của các ngành, các cấp.
Trên tinh thần bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII và Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về công tác NGKT, Bộ trưởng mong Hội nghị sẽ tập trung thảo luận hai vấn đề: Thứ nhất, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế quốc tế, nhất là làm rõ những chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng lớn của kinh tế thế giới và khu vực. Thứ hai, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tựu công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nhất là từ sau khi ban hành Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế; trong đó, làm rõ và sâu sắc hơn kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm.
16_12_2023.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng đánh giá trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục khó khăn, nguy nhiều hơn cơ. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Ngoại giao phải nỗ lực hơn, nâng cao tính chủ động trong triển khai công tác Ngoại giao kinh tế. Thủ tướng đề ra 6 nhiệm vụ chính cho ngành Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế.
Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 21 của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế trên cơ sở đổi mới về tư duy, tầm nhìn chiến lược, phương pháp luận và cách tiếp cận để thúc đẩy vai trò trung tâm của kinh tế.
Thứ hai, triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát xu thế chung của thế giới kết hợp với tập trung tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức. 
Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy hợp tác, cụ thể hóa các cam kết về kinh tế và rà soát quá trình triển khai các cam kết đã ký. 
Thứ tư, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Tập trung khai thác tiềm năng của các thị trường Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ và thị trường Halal. 
Thứ năm, phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo. 
Thứ sáu, tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, địa phương theo tinh thần “lấy doanh  nghiệp, địa phương làm trung tâm phục vụ.
17_12_2023.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và thành công của ngành ngoại giao và các lực lượng đối ngoại trong thời gian qua với 6 thành tựu nổi bật về: Đổi mới tư duy, nhận thức, biến kinh tế thực sự trở thành nhiệm vụ trung tâm của các hoạt động đối ngoại, nắm bắt sát diễn biến tình hình và tham vấn hiệu quả trong xây dựng chính sách ngoại giao kinh tế; Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa bên trong và bên ngoài; Góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân như an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho phát triển; Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa, chuyển văn hóa thành sức mạnh nội sinh; Triển khai hiệu quả công tác ngoại giao Nhân dân, thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, người dân với người dân, đặc biệt là địa phương với địa phương.
Thủ tướng nêu 5 bài học kinh nghiệm, trong đó chỉ rõ phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết trong hoạt động ngoại giao kinh tế, nhưng phải hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro trong hoạt động kinh tế; thứ hai là phản ứng chính sách nhanh và kịp thời hơn, chính xác hơn; thứ ba là các biện pháp ngoại giao thực tiễn, hiệu quả nhưng phải chân thành, phải tôn trọng, tin cậy; thứ tư là bám sát yêu cầu trong nước và yêu cầu của người dân doanh nghiệp, phải làm cái gì người ta cần chứ không phải làm cái gì mình có; thứ năm là phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế sâu sắc về khoa học, công nghệ và tinh thông về nghiệp vụ ngoại giao, hiểu biết về luật pháp, phải có tâm có tầm.
18_12_2023.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân và 6 tập thể thuộc Bộ Ngoại giao đã có những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. (Ảnh: BaoQuocte.vn) 
 Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân và 6 tập thể thuộc Bộ Ngoại giao đã có những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng; Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương Trần Bảo Ngọc; Phó Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế Hoàng Thị Thanh Nga; Đại diện tập thể Vụ châu Âu; Đại diện tập thể Báo Thế giới và Việt Nam; Đại diện tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; Đại diện tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đại diện tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia; Đại diện tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
HOÀI THU 

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang