Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH ĐỒNG NAI

​Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Văn bản số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31/10/2022 về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Ngày 31/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai. Trong đó có 04 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Đoàn ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, gồm: 

11_11_2023.png 
 Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2023 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 của tỉnh Đồng Nai; và các Văn bản số 5985/UBND-HCC ngày 15/6/2023 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 6463/UBND-HCC ngày 28/6/2023 về việc triển khai hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Sở Ngoại vụ cũng chủ động đề xuất phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai năm 2023 trình UBND tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 1951/TTr-SNgV ngày 25/7/2023, gồm:

1. Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

- Nội dung đơn giản hóa: Đề xuất sửa đổi biểu Mẫu số 02 Đơn xin đi nước ngoài về việc riêng của các thủ tục hành chính nội bộ thuộc Lĩnh vực Đoàn ra: số 27 (trang 92), số 29 (trang 103) tại phần III. Sở Ngoại vụ; để cho cán bộ, công chức, viên chức và các trường hợp khác cung cấp thông tin chính xác để tránh mất thời gian phải cung cấp thông tin cho cán bộ đầu mối xử lý, giải quyết hồ sơ theo quy định; và tạo điều kiện cho công chức chuyên môn phụ trách xử lý hồ sơ có đầy đủ thông tin để giải quyết hồ sơ TTHC nội bộ nhanh, chính xác, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đi nước ngoài theo quy định.

Phúc ĐHThông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang