Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC RIÊNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

a.  Trình tự thực hiện (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính):

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ qua đường công văn tại https://qlvb-songoaivu.dongnai.gov.vn hoặc bưu điện đến Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phải cụ thể, đầy đủ 01 lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác. Thời hạn giải quyết TTHC được tính từ ngày hồ sơ được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết: Công chức tiếp nhận tiến hành nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Sở Ngoại vụ giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ qua phần mềm quản lý văn bản của Sở tại địa chỉ: https://qlvb-songoaivu.dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện hoặc qua email công vụ của Sở (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân).

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết hoặc yêu cầu bổ sung, phải có văn bản nêu rõ lý do, trả lại cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường công văn tại https://qlvb-songoaivu.dongnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện đến Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 7, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đi nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nêu rõ các thông tin về cá nhân (Mẫu 02).

- Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản trực thuộc tỉnh.

- Chương trình ở, đi lại và tiếp xúc ở nước ngoài dự kiến, các văn bản có liên quan như thư mời, thư bảo lãnh... hoặc chương trình của cá nhân đi nước ngoài không theo lịch trình công ty du lịch (Mẫu 03).

* Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh.

f. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận/văn bản không chấp thuận cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

h. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục này): Mẫu số 02, Mẫu số 3, Mẫu số 04.

jYêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thành phần hồ sơ nếu viết bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ quan có chức năng dịch thuật. 

- Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét quyết định việc đi nước ngoài của các đoàn, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ từ cấp trưởng phòng và tương đương trở xuống.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019.

- Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai.

   Biểu Mẫu số 02_new.docBiểu Mẫu số 02_new.doc    Mẫu số 03.docxMẫu số 03.docx    Mẫu số 04 (2).docxMẫu số 04 (2).docx

​ĐỖ HUỲNH PHÚC 

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang