Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2016/QĐ-UBND NGÀY 29/3/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10116/UBND-ĐT ngày 05/10/2017 về kết quả rà soát và xử lý nội dung Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Nội dung quyết định điều chỉnh một số nội dung chính sau:

1. Căn cứ ban hành Quyết định

Bổ sung “ Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC”.

2. Đối tượng xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

- Bỏ trường hợp “ Giám đốc,  Phó Giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng” vì đối tượng này không thuộc thẩm quyền xem xét của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Điều kiện xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Điều chỉnh điều kiện hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ thành “Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

4. Hồ sơ đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Bổ sung nội dung “Đối với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh cần cung cấp Hợp đồng cho các doanh nghiệp thuộc khối APEC thuê bất động sản, thuê dịch vụ”.

5. Thời hạn xem xét hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC

Điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ đối với doanh nhân tại Sở Ngoại vụ từ 02 ngày thành 03 ngày, Văn phòng UBND tỉnh từ 03 ngày thành 05 ngày.

6. Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ ABTC được điều chỉnh thành :

“Điều 8. Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ ABTC

1. Trường hợp thẻ ABTC đã hết hạn sử dụng, doanh nhân nộp lại bản sao có chứng thực thẻ ABTC đã hết hạn và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này cho Sở Ngoại vụ.

2. Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại:

a) Trường hợp doanh nhân giữ nguyên vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp hồ sơ trực tiếp lại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an.

b) Trường hợp doanh nhân thay đổi vị trí công tác so với lần cấp thẻ trước đó thì nộp lại bản sao chứng thực thẻ ABTC và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này cho Sở Ngoại vụ.

3. Cấp lại thẻ trong các trường hợp không quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này: Doanh nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an.

4. Người đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tại địa chỉ https://www.vnimm.gov.vn để khai tờ khai điện tử”.

7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh thành:

“1. Báo cáo định kỳ hàng năm (chậm nhất là ngày 20/12 hàng năm) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ ABTC) tình hình sử dụng, quản lý thẻ ABTC của những người được cấp thẻ thuộc đơn vị mình (kèm theo bản sao thẻ ABTC) gửi về Sở Ngoại vụ (theo mẫu  03).

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin kê khai trong thành phần hồ sơ xin cấp thẻ ABTC và các thông tin kê khai trong báo cáo. Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Trường hợp đơn vị bị phát hiện giả mạo hồ sơ, thì Sở Ngoại vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xử lý theo quy định.

3. Trường hợp doanh nhân không còn giữ các chức vụ nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của quy định này, không còn làm việc tại đơn vị, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Sở Ngoại vụ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo thẻ đã cấp cho cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng.

4. Trường hợp người được cấp thẻ làm mất thẻ, đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho Cục quản lý xuất nhâp cảnh- Bộ Công an theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”.

8. Bỏ nội dung Điều 12. Xử lý vi phạm

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý gửi về Sở Ngoại vụ để hoàn chỉnh dự thảo quy chế. Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 27/10/2017.

Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Văn phòng Sở​


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang