Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
Tiêu đề thông báoTHÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2019/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM
Nội dung thông báo

​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6507/UBND-THNC ngày 29/6/2023 về chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Ngoại vụ đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND tỉnh. Nội dung quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 6 như sau:

“b) Đối với sinh viên học dự bị 01 năm tiếng Việt: Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ sở đào tạo cấp kinh phí (chi phí đào tạo, sinh hoạt phí, hỗ trợ trang cấp ban đầu, chi phí đi lại…) theo quy định hiện hành.

c) Đối với sinh viên học tập chuyên ngành: trên cơ sở phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ sở đào tạo cấp kinh phí (chi phí đào tạo, sinh hoạt phí, chi phí đi lại…) theo quy định hiện hành.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào và Campuchia theo học, thực hiện tốt quy chế đào tạo học sinh, sinh viên theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ”

3. Sửa đổi khoản 7 Điều 7 như sau:

“7. Hàng năm các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí đối với lưu học sinh Lào và Campuchia diện thỏa thuận hợp tác gửi Sở Tài chính và Sở Ngoại vụ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 của quy định. Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp với Sở Tài chính về kinh phí đối với trường công lập và với Sở Ngoại vụ đối với trường dân lập, các trường trực thuộc Trung ương quản lý.”

4. Bãi bỏ khoản 8 Điều 7.

Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến góp ý gửi về Sở Ngoại vụ để hoàn chỉnh dự thảo quy định. Các ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 20/8/2023.

Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị (Đính kèm dự thảo Quyết định)./.

Du thao Quyet dinh gui lay y kien cac nganh.docxDu thao Quyet dinh gui lay y kien cac nganh.docx

HT- P. HTQT


Ngày đăng10/08/2023 7:45

Các thông báo khác

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang