Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP NĂM 2020

​Ngày 09/10/2020, tại Nhà khách 71 tỉnh Đồng Nai,  Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật và bồi dưỡng kiến thức về giám định tư pháp năm 2030. 

19_10_2020.jpg

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bùi Tơ

Tham dự buổi Hội Nghị có Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Văn Toàn - Chủ trì; Trưởng phòng Công tác tư pháp, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp Hoàng Huy Trường; Báo  cáo viên cấp tỉnh, Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đại diện Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh,….

20_10_2020.jpg

Các học viên tham dự Hội nghị. Ảnh: Bùi Tơ

Tại Hội nghị, ông Hoàng Huy Trường, Trưởng phòng Công tác tư pháp, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các quy định pháp luật liên quan. Bố cục của Luật Giám định tư pháp năm 2012, gồm: 8 chương, 46 điều. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2012 về phạm vi giám định tư pháp; nguyên tắc thực hiện giám định; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp,… Dự án Luật đã bổ sung 01 điều (Điều 26a về thời hạn giám định); sửa đổi, bổ sung 08 điều (gồm các Điều 10, 20, 24, 25, 31, 32, 36 và Điều 410; bổ sung 04 khoản; sửa đổi, bổ sung 22 khoản; bổ sung 04 điểm và sửa đổi bổ sung 09 điểm.

21_10_2020.jpg
Ông Hoàng Huy Trường, Trưởng phòng Công tác tư pháp, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp. Ảnh: Bùi Tơ.

Bà Đỗ Thị Anh Đào, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (sau đây gọi tắt là Luật năm 2020). Theo bà Đỗ Thị Anh Đào, Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, với 10 vấn đề mới như: Tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung và làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Bổ sung một số hình thức VBQPPL; Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; Về lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập đề nghị, xây dựng, soạn thảo VBQPPL; Quy định thủ tục hành chính trong VBQPPL; Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng của dự thảo VBQPPL. 

22_10_2020.jpg
Bà Đỗ Thị Anh Đào, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp triển khai một số nội dung cơ bản của Luật năm 2020. Ảnh: Bùi Tơ

Việc tổ chức Hội nghị đã giúp trang bị, cập nhật kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, công chức làm công tác Tư pháp cấp huyện, thành phố và các đơn vị liên quan một số nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,… Qua đó giúp các học viên nắm vững và triển khai tốt tại đơn vị trong thời gian tới./.
Bùi Tơ

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​