Tin vắn
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt Sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018. - Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành

SỞ NGOẠI VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA X)

​Sáng ngày 26/02/2018, Sở Ngoại vụ tổ chức họp triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VÀ TƯƠNG TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA I-TA-LI-A

Ngày 11/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a.

Xem tiếp

CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

​Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016.

Xem tiếp

CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020

​Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 208/2011/QĐ-TTg ngày 14/02/2011, về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020.

Xem tiếp

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018

Ngày 05/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 8145/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018.

Xem tiếp

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

​Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc, đặc biệt thông qua việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA). Đến nay, nước ta đã ký kết và đang thực thi 10 FTA khu vực và song phương

Xem tiếp

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​