Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch số 3468/KH-UBND tỉnh ngày 05/4/2021 về Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xem tiếp

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG 1022

Ngày 05/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 3421/UBND-HCC về việc triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động của Tổng đài Dịch vụ công 1022.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1376/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Xem tiếp

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2022.

Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ đặc thù khác. Trong đó, Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ bưu chính được cung ứng thường xuyên đến người dân theo các điều kiện về khối lượng, chất lượng và giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 – 2022

Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 3214/KH-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2022.

Xem tiếp

TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch số 1570/KH-UBND về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Xem tiếp

HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “BÁO CHÍ VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” LẦN THỨ BA NĂM 2020 - 2021

Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3077/UBND-KGVX về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 – 2021.

Xem tiếp

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 406/QĐ-TTg NGÀY 22/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3018/UBND-HCC ngày 25/3/2021 về việc triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Xem tiếp

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2788/KH-UBND ngày 19/3/2021 về việc thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2670/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​