Tin vắn
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt Sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018. - Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2018

Ngày 5/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, theo định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngày 10/4/2018, tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2018.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo chương trình, UBND tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch và ký kết hợp tác với các địa phương tại Đức, Pháp, Bỉ. Đồng thời, UBND tỉnh cũng nghiên cứu, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài do Bộ kế hoạch Đầu tư và các bộ, ngành tổ chức.

Xem tiếp

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện cho công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngày 06/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xem tiếp

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO NĂM 2018

Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch Thanh tra ngành ngoại giao năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

​CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Xem tiếp

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013

​Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Nghị định quy định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Nghị định được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là các bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là các địa phương) và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​