Tin vắn
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO NĂM 2018

Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch Thanh tra ngành ngoại giao năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

​CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Xem tiếp

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013

​Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Nghị định quy định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Nghị định được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là các bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là các địa phương) và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

​Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong những tháng cuối năm 2017.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 05/11/ 2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Xem tiếp

THÔNG BÁO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản lý, tổ chức việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được đặt tại tầng 6, tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU BIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CH

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

​Ngày 21/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chương trình số 2524/CTr-UBND về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3842619 - Fax: 0251 3842935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​