Tin vắn
Chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xem tiếp

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NGOẠI GIAO NĂM 2018

Ngày 15/12/2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch Thanh tra ngành ngoại giao năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp

​CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Xem tiếp

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013

​Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Nghị định quy định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Nghị định được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương (sau đây viết tắt là các bộ, cơ quan trung ương) và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là các địa phương) và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

Xem tiếp

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

​Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong những tháng cuối năm 2017.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 05/11/ 2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Xem tiếp

THÔNG BÁO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản lý, tổ chức việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được đặt tại tầng 6, tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3842619 - Fax: 0251 3842935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​