Tin vắn
Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018.
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THOẢN THUẬN QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND Quy định nội mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 TẠI SỞ NGOẠI VỤ

​Năm 2018, với sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc, sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, công tác PCTN của Sở đã đạt được những kết quả tích cực.

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN THAM GIA BHXH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 04/12/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 1370/BNXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài.

Xem tiếp

4 QUY ĐỊNH MỚI CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG NĂM 2019

​Trong năm 2019, các cán bộ công chức sẽ phải bắt buộc kê khai tài sản, thu nhập, được tăng tiền lương, phụ cấp hàng tháng, tăng tiền lương hưu, và tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Xem tiếp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2018

Ngày 5/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, theo định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngày 10/4/2018, tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2018.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Theo chương trình, UBND tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch và ký kết hợp tác với các địa phương tại Đức, Pháp, Bỉ. Đồng thời, UBND tỉnh cũng nghiên cứu, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài do Bộ kế hoạch Đầu tư và các bộ, ngành tổ chức.

Xem tiếp

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUAN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện cho công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, ngày 06/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xem tiếp

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​