Tin vắn
Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

​Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong những tháng cuối năm 2017.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 05/11/ 2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Xem tiếp

THÔNG BÁO VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VIỆC RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản lý, tổ chức việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được đặt tại tầng 6, tòa nhà Sonadezi, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU BIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CH

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017

​Ngày 21/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chương trình số 2524/CTr-UBND về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Xem tiếp

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Xem tiếp

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 746/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Xem tiếp

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3842619 - Fax: 061 3842935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​