Tin vắn
Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018.
GMT+7 20 - 10 - 2016

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

 

1. GIÁM ĐỐC


- Họ và tên: Nguyễn Phương Lan

- Số điện thoại: 0251 3 842 616​

- Địa chỉ thư điện tử: lannp@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

​​​Nguyen Phương Lan.jpg

- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động chung của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) giao​; chịu tr​ách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về toàn bộ công​ việc được giao của cơ quan ngoại vụ địa phương.

- Phụ trách điều hành: công tác tổ chức nhân sự; tài chính; chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, 5 năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ; công tác ký kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế; phòng, chống tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước và công tác thi đua, khen thưởng.

- Phụ trách và quản lý phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương; Trưởng ban Ban biên tập Bản tin Đối ngoại.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tài khoản của Sở Ngoại vụ.

- Là người phát ngôn thứ nhất của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.


 2. PHÓ GIÁM ĐỐC (Thường trực)


- Họ và tên: Trần Quốc Toản

- Số điện thoại: 0251 3 942 090

- Địa chỉ thư điện tử: toantq.snv@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

Tran Quoc Toan.jpg

- Thay mặt Giám đốc Sở điều hành hoạt động cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Phụ trách các lĩnh vực: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; phòng chống tham nhũng; tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác quốc phòng an ninh; công tác pháp chế; phát triển kinh doanh của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

- Chỉ đạo công tác và hoạt động của Phòng Thanh tra; Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

- Trưởng ban Dân chủ cơ sở, Chính trị viên BCH Quân sự cơ quan.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo có liên quan đến lĩnh cực phụ trách theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở. 3. PHÓ GIÁM ĐỐC


- Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Thu

- Số điện thoại: 0251 3 842 584

- Địa chỉ thư điện tử:

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

 PGD Thu.jpg

- Phụ trách các lĩnh vực: công tác tài chính; công tác văn thư - lưu trữ; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác dân vận Chính quyền và dân chủ cơ sở.

- Chỉ đạo công tác và hoạt động của Văn phòng Sở.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật của Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định sáng kiến.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.


 

4. PHÓ GIÁM ĐỐC


- Họ và tên: Nguyễn Viết Thắng

- Số điện thoại: 0251 3 843232

- Địa chỉ thư điện tử: thangnv@dongnai.gov.vn​

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

Hinh the cua Viết Thắng (1).jpg

   

- Phụ trách các lĩnh vực: đối ngoại Đảng; đối ngoại nhân dân; ngoại giao văn hóa; công tác hợp tác quốc tế; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho CBCCVC của tỉnh; công tác lễ tân ngoại giao; công tác thông tin đối ngoại.

- Chỉ đạo công tác và hoạt động của Phòng Hợp tác Quốc tế.

- Kiêm nhiệm chức danh: Trưởng ban Biên tập Bản tin Đối ngoại, Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Sở; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Ngoại vụ.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.​

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​