Tin vắn
Chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)
GMT+7 20 - 10 - 2016

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

 

1. Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Phương Lan

- Số điện thoại: 02513.842 616​

- Địa chỉ thư điện tử: lannp@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

​​​Nguyen Phương Lan.jpg

- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động chung của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) giao​; chịu tr​ách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về toàn bộ công​ việc được giao của cơ quan ngoại vụ địa phương.

- Phụ trách các lĩnh vực: công tác tổ chức nhân sự; tài chính; chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, 5 năm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ; công tác ký kết các thỏa thuận, điều ước quốc tế; công tác an ninh - quốc phòng; phòng, chống tham nhũng và công tác thi đua, khen thưởng.

- Phụ trách và quản lý phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương; Trưởng ban Ban biên tập Bản tin Đối ngoại và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự  Sở.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tài khoản của Sở Ngoại vụ.

- Là người phát ngôn thứ nhất của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.


 2. Phó Giám đốc thường trực

- Họ và tên: Trần Quốc Toản

- Số điện thoại: 02513.942 090

- Địa chỉ thư điện tử: toantq.snv@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

Tran Quoc Toan.jpg

- Giúp Giám đốc Sở điều hành hoạt động cơ quan khi Giám đốc Sở đi vắng.

- Phụ trách các lĩnh vực: hợp tác quốc tế; văn hóa đối ngoại; đối ngoại nhân dân; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, lớp biên phiên dịch và các công tác khác được phân công và ủy quyền của Giám đốc.

- Phụ trách điều hành, quản lý phòng Hợp tác quốc tế.

- Là người phát ngôn thứ hai của Sở Ngoại vụ.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Kiêm nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Sở, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lương.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.


 3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Bình

- Số điện thoại: 02513.842 584

- Địa chỉ thư điện tử: binhntm@dongnai.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

Nguyen Thi Mong Binh.jpg 

- Phụ trách các lĩnh vực: công tác tổng hợp; thi đua khen thưởng; công tác thông tin đối ngoại; công tác lễ tân ngoại giao; quản trị hành chính; cải cách hành chính, ISO – hành chính công; công nghệ thông tin và các công tác khác được phân công và ủy quyền của Giám đốc.

- Phụ trách điều hành, quản lý Văn phòng Sở (trừ công tác tổ chức nhân sự; tài chính).

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai.

 

4. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Viết Thắng

- Số điện thoại: 02513.843232

- Địa chỉ thư điện tử: thangnv@dongnai.gov.vn​

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

   Nguyen Viet Thang.jpg

- Phụ trách các lĩnh vực: thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (trừ công tác phòng, chống tham nhũng) và các công tác khác được phân công và ủy quyền của Giám đốc.

- Phụ trách điều hành, quản lý Thanh tra và Trung tâm dịch vụ Đối ngoại.

- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Kiêm nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Sở.

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Bình - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3842619 - Fax: 0251 3842935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​