Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG

​Ngày 28/8/2020, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập theo Quyết định số 6937/2004/QĐ-UBT ngày 31/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Đây là một chặng đường quá trình hình thành và phát triển công tác đối ngoại địa phương của Sở Ngoại vụ qua các thời kỳ lãnh đạo. Với chức năng và nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại ở địa phương; tham mưu Tỉnh ủy về công tác đối ngoại Đảng; công tác người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các dịch vụ công đối ngoại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân cấp, ủy quyền của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

26_9_2020.png
Bà Đặng Thanh Thủy – Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Việt Nam và 15 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Quá trình hình thành và phát triển của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

Là một cơ quan đối ngoại tuy mới thành lập kể từ ngày 16/02/2005, Sở Ngoại vụ Đồng Nai đã có nhiều bước chuyển biến tích cực trong công tác hoạt động đối ngoại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2005, Sở đã thực hiện tốt tham mưu công tác lễ tân, nghi thức ngoại giao tiếp đón các đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn đại diện ngoại giao và khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh. Về đoàn ra nước ngoài, Sở đã tham mưu giải quyết và quản lý đoàn đi công tác và việc riêng tại nước ngoài; tổ chức và thực hiện tốt công tác quản lý hộ chiếu, đoàn ra nước ngoài theo quy định.

Về công tác quản lý phi chính phủ nước ngoài, đã có 13 tổ chức và cá nhân nước ngoài triển khai hoạt động hơn 21 chương trình, dự án; tham mưu cho UBND tỉnh thiết lập và ký kết quan hệ hợp tác hữu nghị ban đầu với 05 địa phương nước ngoài gồm: Vùng Rhône-Alpes (Pháp); tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc); tỉnh Ternopil (Ucraina); tỉnh Giang Tô (Trung Quốc); tỉnh Chonburi (Thái Lan). 

27_9_2020.jpg

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

- Từng bước ổn định công tác tổ chức bộ máy và nhân sự ngay sau khi được thành lập tháng 02 năm 2005, Sở Ngoại vụ có 03 phòng, ban chuyên môn gồm Văn phòng, Phòng Lãnh sự-Việt kiều, Phòng Lễ tân-Đối ngoại. Trước đó, Sở tiền thân là Phòng Ngoại vụ-Lễ tân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuyển về Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND tỉnh với đội ngũ 11 công chức. Đến nay, về cơ cấu tổ chức tăng cả về số lượng và chất lượng gồm: Ban Giám đốc Sở (01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc), với 04 phòng chuyên môn và 01 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Văn phòng, Phòng Thanh tra, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại. Tổng số 39 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, gồm: (28 biên chế hành chính của cơ quan và 04 hợp đồng theo Nghị định 68), 04 viên chức và 03 nhân viên hợp đồng làm việc, trong đó có 25 nữ và 14 nam. 

28_9_2020.jpg

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Ban Lãnh đạo Sở chụp ảnh lưu niệm.

- Về Chi bộ Sở Ngoại vụ: Chi ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ là tổ chức cơ sở đảng theo Quy định số 98-QĐ/TW của Trung ương và trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tháng 3/2020, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 678-QĐ/ĐUK ngày 01/4/2020 về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 đồng chí Cấp ủy viên. Đến nay, Chi bộ Sở có 19 đảng viên, trong đó: 19 đảng viên chính thức (11 đảng viên nữ; 08 đảng viên nam; 01 đảng viên có đạo công giáo). 

- Về các tổ chức đoàn thể: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2017-2021, gồm 05 đồng chí, được chia thành 05 tổ công đoàn; Ban Chấp hành Chi đoàn có 03 đồng chí với 18 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh cơ quan được sát nhập thành Hội Cựu chiến binh Liên cơ Sở Ngoại vụ kể từ tháng 7/2014, gồm: Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Sở Tư pháp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đối ngoại địa phương

Kế thừa kết quả qua các thời kỳ phát triển, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thống nhất các hoạt động đối ngoại trên 03 lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Về công tác đối ngoại Đảng: Thực hiện tốt tham mưu Tỉnh ủy, Ban Cán sử đảng UBND tỉnh về công tác đối ngoại Đảng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kịp thời Quy chế số 04-QC/TU ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Định kỳ hằng năm, Sở Ngoại vụ chủ động tham mưu tỉnh Đồng Nai hoàn tất xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước khi tổ chức các Đoàn Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đi công tác để trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ và hỗ trợ kinh phí cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với tỉnh Champasak, tỉnh Hủa Phăn; Đảng Nhân dân Campuchia với tỉnh Kampong Thom, tỉnh Kampong Cham, Đảng Cộng sản Trung Quốc với tỉnh Giang Tô và tỉnh Triết Giang.

- Về công tác ngoại giao Nhà nước: Lũy kế đến nay, Sở Ngoại vụ đã tích cực công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện ký kết 44 Bản Thỏa thuận quốc tế ký kết cấp tỉnh và 45 Bản hợp tác quốc tế ký cấp sở, ngành với 27 địa phương, đối tác nước ngoài thuộc 15 quốc gia trên thế giới phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương; không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng như: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tỉnh Champasak), Vương quốc Campuchia (tỉnh Kampong Thom và Kampong Cham), Trung Quốc (tỉnh Giang Tô và tỉnh Triết Giang). Việc nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài bước đầu từ quan hệ hữu nghị đã từng bước chuyển dần sang quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Về công tác đối ngoại nhân dân: Thực hiện đảm bảo các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo Đảng và quy định của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, cụ thể: Văn bản số 8485-CV/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình số 2582/CTr-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân; Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 và các văn bản có liên quan đến đối ngoại nhân dân.

Việc tăng cường hợp tác và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm tranh thủ nguồn lực trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, lũy kế đến nay, tỉnh Đồng Nai có 54 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến từ 13 quốc gia trên thế giới đã và đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Về cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động đối ngoại nhân dân, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến nay, đã thành lập 09 Hội hữu nghị song phương với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Năm 2020-2021, Sở Ngoại vụ tiếp tục trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thành lập hội hữu nghị đa phương Việt Nam-ASEAN, Việt Nam-Cuba, Việt Nam-Anh Quốc tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với tình hình mới.

Thành tích và kết quả đạt được trong công tác đối ngoại địa phương

29_9_2020.jpg

Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nhận phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tháng 11, năm 2018).

Kết quả trong 15 năm qua các thời kỳ lãnh đạo, nhiều cá nhân và tập thể Sở Ngoại vụ được UBND tỉnh đánh giá và công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, cụ thể: Được tặng Bằng khen nhân dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; vì thành tích đóng góp trong năm Hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân; tập thể Sở Ngoại vụ được Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất năm 2018; Sở Ngoại vụ được tặng Cờ Thi đua Cụm IV của Bộ Ngoại giao năm 2019. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã khen tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 05 năm cho Sở Ngoại vụ.

Trong giai đoạn 2020-2025, Sở Ngoại vụ tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả đạt được để tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại địa phương trên cơ sở phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân, giữa chính trị-đối ngoại với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và đối ngoại quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​