Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 5951/KH-UBND triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5_7_2020.jpg 
 

Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp tại Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10/2019 (Ảnh: baoquocte.vn)

UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch với mục đích triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc phù hợp với chính sách, pháp luật và điều kiện của tỉnh Đồng Nai nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục đích phát triển bền vững; Xác định các lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên, nội dung cụ thể và lộ trình triển khai Thỏa thuận; Huy động tối đa các nguồn lực có sẵn của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của họ đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 5951/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: 

Tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc và các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người…) cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền phải có nội dung phù hợp với giới tính, độ tuổi, trình độ dân trí, dễ tiếp cận, có trọng điểm… và bằng các hình thức đa dạng; Đăng tải và thường xuyên cập nhật các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (hướng dẫn, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế, chính sách cấp thị thực, quyền của người di cư…) trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ Đồng Nai; Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn đến tình trạng di cư trái phép, mua bán người; Nắm tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư trên địa bàn tỉnh; số lượng công dân Đồng Nai di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư hồi hương trở về để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp; Thu hút, tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh dự kiến thực hiện từ năm 2020 đến năm 2030 và sẽ được thường xuyên rà soát, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Lê Lý


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​