Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VIỆC RA NƯỚC NGOÀI GIẢI QUYẾT VIỆC RIÊNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG


11_3_2019.jpg

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ngày 21/10/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2000/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Quy chế này được áp dụng cho 03 nhóm đối tượng sau:

1. Thứ trưởng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

2. Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm việc tại: 

- Cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng (gồm: Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Đảng - đoàn thể).

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

3. Người quản lý doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ làm đại diện chủ sở hữu; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ làm đại diện Chủ sở hữu.

Quy chế chỉ áp dụng cho việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng, tức là ra nước ngoài vì mục đích cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ, nghề nghiệp, chức vụ, chức danh mà người đó đang đảm nhiệm trong cơ quan, đơn vị để du lịch, thăm thân, chữa bệnh hoặc các mục đích cá nhân hợp pháp khác bằng kinh phí do cá nhân tự chi trả.

Theo quy chế, người ra nước ngoài giải quyết việc riêng phải xin phép bằng đơn gửi cấp có thẩm quyền và chỉ được xuất cảnh khi đã được cấp có thẩm quyền đồng ý (trừ trường hợp đặc biệt cần giải quyết việc riêng có tính chất khẩn cấp thì phải báo cấp trực tiếp quản lý). Tổng số ngày ra nước ngoài để giải quyết việc riêng trong năm (gồm cả thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày lễ) đối với mỗi người lao động không vượt quá số ngày được nghỉ theo chế độ của năm đó (được cộng thêm ngày nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, nghỉ Lễ, Tết trùng kỳ nghỉ). Trường hợp đặc biệt, cần nghỉ gộp phép, nghỉ không hưởng lương để ra nước ngoài giải quyết việc riêng thì phải được cấp có thẩm quyền xem xét, đồng ý trước khi đi.

Quy chế cũng quy định những việc không được làm khi ra nước ngoài giải quyết việc riêng:

1. Nhận lời mời, nhận tài trợ kinh phí ra nước ngoài giải quyết việc riêng của tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi công việc đang đảm nhận.

2. Sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

3. Ở nước ngoài quá số ngày được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng phải kéo dài thời gian ở lại nước ngoài quá số ngày đã được phê duyệt thì phải kịp thời báo cáo và nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

4. Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Có các cử chỉ, lời nói, hành vi làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam.

Về thẩm quyền ký văn bản cho phép người lao động ra nước ngoài giải quyết việc riêng được Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

1. Bộ trưởng quyết định đối với Thứ trưởng; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng và đơn vị trực thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

2. Thứ trưởng quyết định đối với người lao động tại các đơn vị được Bộ trưởng phân công phụ trách, theo dõi, gồm:

- Cấp phó và công chức cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

- Cấp phó các đơn vị trực thuộc Bộ, Kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% do Bộ đại diện làm chủ sở hữu.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu.

Về thành phần hồ sơ xin ra nước ngoài giải quyết việc riêng:

1. Đơn xin ra nước ngoài giải quyết việc riêng (theo mẫu 01) kèm theo chương trình ở, đi lại và tiếp xúc ở nước ngoài dự kiến (theo mẫu 02) và các giấy tờ có liên quan như thư mời, thu bảo lãnh hoặc chương trình du lịch.

2. Công văn đề nghị của đơn vị (theo mẫu 03)

3. Ý kiến của Cấp ủy đối với đảng viên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải.

Hoài Thu


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​