Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

​Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 11-TT/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, theo định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2018 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngày 05/4/2019, tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Chương trình xây dựng nhằm đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các địa phương trong tỉnh góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác vận động viện trợ phi chính phủ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ các nguồn lực nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình đưa ra 7 nhiệm vụ. Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Thứ hai, tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới. Thứ ba, tăng cường công tác vận động và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân. Thứ năm, phát triển tổ chức và hoạt động của các Hội hữu nghị. Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và nhiệm vụ cuối cùng là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Chương trình cũng xây dựng các hoạt động cụ thể thực hiện trong năm 2019: Tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 vào quý II/2019; tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Đà Nẵng; chuẩn bị xúc tiến thành lập hội hữu nghị với các nước Singapore, Anh, Cuba; tổ chức 02 lớp về kỹ năng viết dự án, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và bồi dưỡng công tác đối ngoại nhân dân cho đội ngũ CBCC các sở, ngành, đoàn thể, huyện và các hội hữu nghị; Tổ chức Đoàn đi xúc tiến, vận động và thiết lập mối quan hệ với các tổ chức PCPNN, doanh nghiệp, cơ quan hợp tác quốc tế và TLSQ các nước Pháp, Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản; Tổ chức chương trình họp mặt kiều bào tỉnh Đồng Nai nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức hoạt động kỷ niệm 230 năm Quốc khánh cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2019), Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949-01/10/2019) và các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước gắn với việc giao lưu, sinh hoạt truyền thống văn hóa với các nước.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, hoạt động đề ra, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan: Liên hiệp tổ chức hữu nghị Đồng Nai, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các KCN, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan phát thanh, đồng kính đề nghị Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đối ngoại nhân dân năm 2019.

Hoài Thu​

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​