news
Celebrating the 90th Anniversary of the Vietnamese Communist Party (03/02/1930 - 03/02/2020)!
GMT+7 20 - 10 - 2016

ĐOÀN VÀO

17437.2016-8-18.JPG

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO, RA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CẢNG BIỂN THUỘC KHU KINH TẾ

​Ngày 24/6/2016, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP  hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu vực kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế.

Xem tiếp
17436.2016-8-17.JPG

MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN ANH, PHÁP, ĐỨC, TÂY BAN NHA VÀ I-TA-LI-A

​​Ngày 30/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 56/NQ-CP về việc gia hạn miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa I-ta-li-a.

Xem tiếp
17435.2016-8-16.JPG

HỒ SƠ CẤP THỊ THỰC, THẺ TẠM TRÚ, GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

​Ngày 30/6/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được quy định như sau:​

Xem tiếp
17434.2016-8-14.JPG

THÊM THỜI HẠN XÉT CẤP PHÉP XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

​Từ ngày 15/8/2016, Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực.​

Xem tiếp
17433.2016-8-13.JPG

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 10/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 28/01/2016, trong đó điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ như sau:

Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 08/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thay thế Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai. So với nội dung Quyết định số 188/QĐ-UBND, Quyết định số 2137/QĐ-UBND điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ như sau:

Xem tiếp
17407.2016-7-1.jpg

ĐIỀU KIỆN VIỆT KIỀU MUA NHÀ Ở VIỆT NAM

Theo Luật Nhà ở năm 2014, kể từ ngày 1/7/2015, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài (hay còn gọi là Việt kiều) là đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam chỉ với điều kiện được phép nhập cảnh vào Việt Nam và được sở hữu nhà ở với số lượng không hạn chế.

Xem tiếp
17359.h72.jpg

THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

​Ngày 29/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, kể từ ngày Quyết địn số 19/2016/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành (ngày 08/4/2016) việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại cùa doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai sẽ có một số thay đổi sau:

Xem tiếp

THÔNG BÁO CỦA ĐẠI SỨ QUÁN Ô-XTƠ-RÂY-LI-A VỀ VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU SINH TRẮC HỌC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LƯU TRÚ TẠI VIỆT NAM XIN THỊ THỰC VÀO Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Xem tiếp

THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 31/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. DANG THANH THUY –  Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn