news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

Director Board

Ban giám đốc

1. Giám đốc Sở
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan   

Năm sinh: 1971

Chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật

Điện thoại: 0613.842 616

Nguyen Phương Lan.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Nguyễn Thị Mộng Bình   

Năm sinh: 1971

Chuyên môn:  Cử nhân Ngữ văn, Luật

Điện thoại: 0613.842 584
 
Nguyen Thi Mong Binh.jpg

 
 
 

3. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Trần Quốc Toản  

Năm sinh: 1964

Chuyên môn:  Cử nhân Khoa học quân sự

Điện thoại: 0613.942 090​
​     
Tran Quoc Toan.jpg

 
 
 
 
 
 

4. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Nguyễn Viết Thắng 

Năm sinh: 1973

Chuyên môn:  Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Anh ngữ

Điện thoại: 0613.942 090
​     
Nguyen Viet Thang.jpg

 
 
 
 
 

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn