news
Celebrating the 90th Anniversary of the Vietnamese Communist Party (03/02/1930 - 03/02/2020)!
GMT+7 20 - 10 - 2016
Notice TitleThông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ đoàn ra, đoàn vào nước ngoài trực tuyến mức độ 3 của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
Notice Content

Ngày 08/4/2015, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 416/SNgV-LS về việc thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ đoàn ra, đoàn vào nước ngoài trực tuyến mức độ 3 của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Tải Văn bản tại đây:​ 416-SNgV-LS.pdf416-SNgV-LS.pdf

Start Date12/2/2016 2:41 PM

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. DANG THANH THUY –  Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn