news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

Consular & Overseas Vietnamese Affairs Division

I. Nhân sự

1.

Trưởng phòng

 

-

Họ và tên:

Phan Hạ Uyên

Phan Ha Uyen.jpg 
 

 

-

Năm sinh:

1977

 

-

Chuyên môn:

CN tiếng Anh

 

-

Điện thoại liên lạc:

 0613. 842587

 


2.

Phó Trưởng phòng

 

-

Họ và tên:

Bùi Thị Dung

Bui Thi Dung.jpg 
 

 

-

Năm sinh:

1987

 

-

Chuyên môn:

CN tiếng Pháp

 

-

Điện thoại liên lạc:

 0613. 842587

 II. Chức năng, nhiệm vụ:


- Thực hiện xử lý, thẩm định các hồ sơ đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết các vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xuất, nhập cảnh; quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Thực hiện xử lý hồ sơ đoàn vào hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân địa phương thuộc tỉnh, các cơ quan hữu quan tại Trung ương thực hiện công tác quản lý các hoạt động của đoàn vào, hoạt động lãnh sự của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương; thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý các vụ việc lãnh sự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của ngư dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

- Thực hiện xử lý hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm qua đường bưu điện; thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo đúng quy định pháp luật.

 - Thực hiện xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự thông qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện xử lý hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc tỉnh.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.​ 

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn