news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

Office

Văn phòng Sở

I. Nhân sự:

1

Chánh Văn Phòng:

- Họ và tên: Bùi Thị Tơ

- Năm sinh: 1977

- Chuyên môn: Thạc sĩ Châu Á học

- Điện thoại liên lạc: 0613. 942205

 
 

 

 

 

2

Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Trần Văn Chung

- Năm sinh: 1978

- Chuyên môn: KS Xây dựng DD&CN; CN QL VHTT

- Điện thoại liên lạc: 0613 842 605

 
 

 

 

 

3

Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên: Hà Thị Cẩm Thương

- Năm sinh: 1986

- Chuyên môn: CN Đông phương học; CN QTKD

- Điện thoại liên lạc:  0613 942094

 
 
 

 
II. Chức năng và nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc Sở.

- Thực hiện công tác tổng hợp – kế hoạch, tài chính - kế toán, quản trị hành chính, phòng cháy chữa cháy.

- Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn lãnh đạo của tỉnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh; chủ trì tham mưu công tác hiếu hỉ đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Công tác Thông tin đối ngoại quản lý hoạt động phóng viên báo chí nước ngoài, trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện công tác phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, ISO – Hành chính công, công nghệ thông tin, tin học hóa.

- Thực hiện công tác văn thư, quản lý lưu trữ công văn, tài liệu.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát, xây dựng các quy định quy chế của ngành.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác dân quân tự vệ, quản lý nhà nước về thanh niên, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.​​


Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn