news
Celebrating the 90th Anniversary of the Vietnamese Communist Party (03/02/1930 - 03/02/2020)!
GMT+7 20 - 10 - 2016

General activities

PRELIMINARY REVIEW CONFERENCE ON EMULATION AND COMMENDATION IN THE FIRST HALF OF 2020 OF EMULATION CLUSTER NO. 04 UNDER THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

On July 10, 2020, the Department of External Relations of Binh Duong Province held a preliminary review conference on the emulation and commendation in the first half of 2020 of Emulation Cluster No. 4 under the Ministry of Foreign Affairs.

Xem tiếp

THE 3RD PATRIOTIC EMULATION CONGRESS OF EMULATION CLUSTER 3, 2020 – 2025 PERIOD

On the morning of July 30, 2020, at the Hall of the People's Committee of Dong Nai Province, the 3rd Patriotic Emulation Congress of Emulation Cluster 3, 2020 – 2025 period was held.

Xem tiếp

DONG NAI PROVINCIAL ASSOCIATION OF INTELLECTUAL WOMEN HOLDS THE 4TH OPEN EXECUTIVE COMMITTEE MEETING FOR THE TERM OF 2018 - 2023

On July 18, 2020, at the provincial Vietnam Fatherland Front Committee headquarters, the Dong Nai Provincial Association of Intellectual Women held the 4th Open Executive Committee Meeting for the term of 2018-2023 with many meaningful activities, contributing to making the association grow stronger and stronger.

Xem tiếp

PRELIMINARY REVIEW CONFERENCE ON EMULATION AND COMMENDATION IN THE FIRST HALF OF 2020 OF EMULATION CLUSTER NO. 04 UNDER THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

On July 10, 2020, the Department of External Relations of Binh Duong Province held a preliminary review conference on the emulation and commendation in the first half of 2020 of Emulation Cluster No. 4 under the Ministry of Foreign Affairs.

Xem tiếp

BINH DUONG FOREIGN SERVICE CENTER EXCHANGES AND LEARNS EXPERIENCES AT THE DONG NAI FOREIGN SERVICE CENTER

On June 11, 2020, the Delegation of the Foreign Service Center, Binh Duong Foreign Affairs Department led by Ms. Ha Thanh - Deputy Director of Binh Duong Foreign Affairs Department cum Director of the Foreign Service Center exchanged and learnt experiences at the Dong Nai Foreign Service Center. Attending the meeting were Mr. Tran Quoc Toan - Deputy Director of Dong Nai Department of External Relations cum Director of the Dong Nai Foreign Service Center and its officials.

Xem tiếp

THE 4TH PARTY CELL CONGRESS OF THE DONG NAI DEPARTMENT OF EXTERNAL RELATIONS FOR THE 2020 - 2025 TERM

On March 24, 2020, Party cell of Dong Nai Department of External Relations held the 4th Party Cell Congress for the 2020 - 2025 term under the theme of "Solidarity, integration, development, building a clean and strong External Relations Department Party cell".

Xem tiếp

DONG NAI DEPARTMENT OF EXTERNAL RELATIONS HOLDS 2019 GOVERNMENT EMPLOYEES CONFERENCE

On January 10, 2020, Dong Nai Department of External Relations organized 2019 Government Employees Conference. Attending the conference were Mr. Pham Van Chien - Chairman of Provincial Government Employees Trade Union, Ms. Dang Thanh Thuy - Director of Department of External Relations and all leaders, Government employees and loborers of the Department.

Xem tiếp
http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/TinTucHinhAnh/Forms/AllItems.aspx&RootFolder=/TinTucHinhAnh" style="border:0px solid" />

HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016

Ngày 29/11/2016, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Thông tin đối ngoại phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Cộng tác viên khu vực phía Nam năm 2016 do đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Xem tiếp

TẬP THỂ SỞ NGOẠI VỤ CHUNG TAY THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Ngoại tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát  thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014, tạo tiền đề tiến tới cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Ngoại vụ trong 6 tháng cuối năm 2014.​

Xem tiếp
16744.huanngheconhi3.jpg

CHI ĐOÀN SỞ NGOẠI VỤ THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM HUẤN NGHỆ CÔ NHI BIÊN HÒA

Với ý nghĩa giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên trong công tác an sinh xã hội, ngày 05/6, Chi đoàn Sở Ngoại vụ phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Khoa học và Công nghệTrung tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. DANG THANH THUY –  Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn