Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

IMG_4090

Preview

Picture

Title

Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng hoa chúc mừng bà Đặng Thanh Thủy về đảm nhịem vị trí Giám đốc Sở Ngoại vụ

File Type

jpg

Picture Size

3456 x 2304

Date Picture Taken

06/01/2020 22:48

Description

 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hoạt động của Sở Ngoại vụ

ChuyenMucHinh:ID

2
Created at 10/02/2020 10:41 by Ngo Ngoc Diep
Last modified at 10/02/2020 10:43 by Ngo Ngoc Diep