Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve ĐOÀN PHÓ THỐNG ĐỐC TỈNH GYEONGNAM CHÀO XÃ GIAO LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐOÀN PHÓ THỐNG ĐỐC TỈNH GYEONGNAM CHÀO XÃ GIAO LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ĐỒNG NAI THAM DỰ HỘI NGHỊ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA HÀN QUỐC VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHÂU Á - 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ĐỒNG NAI THAM DỰ HỘI NGHỊ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA HÀN QUỐC VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHÂU Á - 2016
Please approve KHÁCH SẠN ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
KHÁCH SẠN ĐỒNG NAI
Please approve NHÀ KHÁCH 71
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
NHÀ KHÁCH 71
Please approve TẬP THỂ SỞ NGOẠI VỤ CHUNG TAY THỰC HIỆN  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
TẬP THỂ SỞ NGOẠI VỤ CHUNG TAY THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Please approve THỐNG ĐỐC TỈNH CHON BURI, THÁI LAN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THỐNG ĐỐC TỈNH CHON BURI, THÁI LAN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016
Please approve LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI VIẾNG NGUYÊN CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO RUZ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI VIẾNG NGUYÊN CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO RUZ
Please approve HỘI NGHỊ CẤP CAO CLV 9 THÔNG QUA 15 DỰ ÁN ƯU TIÊN
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI NGHỊ CẤP CAO CLV 9 THÔNG QUA 15 DỰ ÁN ƯU TIÊN
Please approve LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI VIẾNG NGUYÊN CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG NAI VIẾNG NGUYÊN CHỦ TỊCH CUBA FIDEL CASTRO
Please approve HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016
Please approve VIỆT NAM-CAMPUCHIA KÝ THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
VIỆT NAM-CAMPUCHIA KÝ THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG
Please approve CUỘC HỌP CẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN LIÊN HỢP VỀ PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – CAMPUCHIA
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CUỘC HỌP CẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN LIÊN HỢP VỀ PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM – CAMPUCHIA
Please approve LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI, THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI, THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Please approve THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU GIAI ĐOẠN 2016-2018
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU GIAI ĐOẠN 2016-2018
Please approve ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ BỈ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ BỈ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI
Please approve ĐOÀN DOANH NGHIỆP LIÊN BANG NGA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐOÀN DOANH NGHIỆP LIÊN BANG NGA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 99 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2016)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 99 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2016)
Please approve LỄ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM (17/11/1950 – 17/11/2016)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LỄ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM (17/11/1950 – 17/11/2016)
Please approve KÝ KẾT 7 VĂN KIỆN HỢP TÁC VIỆT NAM – LÀO
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
KÝ KẾT 7 VĂN KIỆN HỢP TÁC VIỆT NAM – LÀO
Please approve HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG WEST COLLEGE SCOTLAND THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG WEST COLLEGE SCOTLAND THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve CHUYÊN GIA QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO ĐỀ XUẤT CỦA VIỆT NAM VỀ CÁC ƯU TIÊN TRONG NĂM APEC 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CHUYÊN GIA QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO ĐỀ XUẤT CỦA VIỆT NAM VỀ CÁC ƯU TIÊN TRONG NĂM APEC 2017
Please approve HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4: SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4: SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NĂM 2016
Please approve LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ ĐỒNG NAI, VIỆT NAM - GYEONGNAM, HÀN QUỐC (1996-2016) TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ ĐỒNG NAI, VIỆT NAM - GYEONGNAM, HÀN QUỐC (1996-2016) TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve ĐOÀN THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ NAM KINH, TỈNH GIANG TÔ (TRUNG QUỐC) CHÀO XÃ GIAO LÃNH ĐẠO UBND TỈNH ĐỒNG NAI
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐOÀN THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ NAM KINH, TỈNH GIANG TÔ (TRUNG QUỐC) CHÀO XÃ GIAO LÃNH ĐẠO UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Please approve THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG LÀO
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG LÀO
Please approve LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ ĐỒNG NAI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI, TỔ CHỨC COPION VÀ TẬP ĐOÀN LS
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ ĐỒNG NAI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – HÀN QUỐC TẠI HÀ NỘI, TỔ CHỨC COPION VÀ TẬP ĐOÀN LS
Please approve KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC VIỆT-NGA
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC VIỆT-NGA
1 - 30Next