Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Edit
  
Notes
  
  
  
  
 
  
Lịch công tácYes
1
Dưới
 
  
Hỏi đápYes
6
Dưới
 
  
Thư điện tửYes
9
Dưới
 
  
Yes
2
Dưới
 
  
Yes
5
Dưới
 
  
Yes
7
Dưới
 
  
Yes
8
Dưới
 
  
Yes
10
Dưới
 
  
Yes
11
Dưới
 
  
Hội nghị ngoại vụ 19Yes
4
Dưới
 
  
Yes
3
Dưới