Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hình ảnh hoạt động: Lễ Kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác Đồng Nai - Gyeongnam

Name

Lễ Kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác Đồng Nai - Gyeongnam

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

493 x 309

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai

ChuyenMucHinh:ID

1
Created at 11/05/2017 10:55 by DONGNAI\trucltm
Last modified at 11/05/2017 11:01 by DONGNAI\trucltm