Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hình ảnh hoạt động: Lễ ký kết Thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam ngày 7.11.2016

Name

Lễ ký kết Thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam ngày 7.11.2016

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

500 x 286

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai

ChuyenMucHinh:ID

1
Created at 13/11/2016 10:56 by DONGNAI\trucltm
Last modified at 11/05/2017 11:17 by DONGNAI\trucltm