news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 08/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thay thế Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai. So với nội dung Quyết định số 188/QĐ-UBND, Quyết định số 2137/QĐ-UBND điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ như sau:

1. Bỏ 02 thủ tục hành chính không còn phù hợp: thủ tục nhận hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thủ tục giao​ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

2. Tách “thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm qua đường bưu điện” thành 04 thủ tục nhỏ, gồm:

- Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.

- Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.

- Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan ở trong nước

3. Tách “thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự” thành 02 thủ tục gồm:

- Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước: điều chỉnh bỏ việc tách hồ sơ theo số lượng giấy tờ, tài liệu (hồ sơ có số lượng dưới 10 loại giấy tờ và hồ sơ có số lượng trên 10 loại giấy tờ) và thống nhất thời gian giải quyết hồ sơ trong 07 ngày làm việc nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước.

 5. Cập nhật, bổ sung những căn cứ pháp lý mới nhất liên quan đến các thủ tục

 Việc điều chỉnh thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chung trên phạm vi toàn quốc, trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngoại giao. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi liên hệ thực hiện các dịch vụ công tại Sở Ngoại vụ.

Trên đây là một số điểm mới của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Sở Ngoại vụ thông báo đến tổ chức, cá nhân biết để thực hiện. Chi tiết nội dung thủ tục hành chính đề nghị truy cập tại đây http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Pages/glp-hanhchinhcong-glpsite-3.html./.

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn