Tin vắn
Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018.
GMT+7 20 - 10 - 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2018

​Ngày 5/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.

Nhằm kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định hành chính, những yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo…gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao yêu cầu quản lý của bộ máy hành chính, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính có chứa đựng quy định hành chính. Qua đó, phân tích rõ sự hạn chế, bất cập để kiến nghị đơn giản hóa ( như: cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình thủ tục giải quyết, thủ tục con, thời gian giải quyết…) nhưng đảm bảo chính xác, hiệu quả. Việc rà soát thực hiện đúng với biểu mẫu hướng dẫn, đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Kế hoạch sẽ tiến hành rà soát, đơn giản hóa 19 nhóm, lĩnh vực hành chính trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kết quả rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính gửi về Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 8/2018 để làm cơ sở hoàn thiện Phương án kiến nghị Đơn giản hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương./.

Hoài Thu - VP​

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​