Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ BẢN QUYỀN HAI BỘ SÁCH “TIẾNG VIỆT VUI” VÀ “QUÊ VIỆT” TRÊN MẠNG INTERNET

Title

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ BẢN QUYỀN HAI BỘ SÁCH “TIẾNG VIỆT VUI” VÀ “QUÊ VIỆT” TRÊN MẠNG INTERNET

Loại tin

Công tác quản lý về NVNONN

Loại tin:ID

94

Đoạn tin ngắn

Nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi để người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có thể tự học tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đăng tải hai bộ sách “Tiếng việt vui” và “Quê việt” trên mạng internet tại địa chỉ: http://www.tiengvietonline.com.vn/

Nội dung

Nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi để người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có thể tự học tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đăng tải hai bộ sách “Tiếng việt vui” và “Quê việt” trên mạng internet tại địa chỉ: http://www.tiengvietonline.com.vn/

2016-6-33.jpg

(Nguồn:Internet)

Đây là Chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến, thuộc Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan xây dựng.  Mục đích của chương trình này là nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi để người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có thể tự học tiếng Việt. Phần từ ngữ mới của mỗi bài đều được dịch sang tiếng Anh để người học dễ theo dõi nội dung của bài học. Người học có thể tự kiểm tra kết quả luyện tập các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết của mình qua so sánh với đáp án của mỗi phần luyện tập.Việc khai thác,sử dụng, in ấn hai bộ sách này hoàn toàn miễn phí bản quyền.

Sở Ngoại vụ thông báo địa chỉ website nêu trên tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để biết và truy cập sử dụng./.

Hình minh họa

17405.2016-6-33.jpg

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

901

Audio File Name

 

HinhAnh

None

TacGia

 

TheLoaiTinBai

 

TheLoaiTinBai:ID

 

NgayDang

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 01/07/2016 9:53 by System Account
Last modified at 18/07/2019 2:37 by System Account