Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hình ảnh hoạt động: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị Hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc với các địa phương Châu Á 2016

Name

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị Hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc với các địa phương Châu Á 2016

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

464 x 595

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 

Chuyên mục hình

Hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai

ChuyenMucHinh:ID

1
Created at 13/11/2016 11:04 by DONGNAI\trucltm
Last modified at 11/05/2017 11:25 by DONGNAI\trucltm